דרגת צווארון רס"ב סוהר שב"ס

Цена: 15 - 20 $

דור שני של סמלי דרגות צווארון לנגדי שב"ס, כיום לא בשימוש, במקומם יש דרגות כתף לנגדים.

יוני תורגמן Добавил

Найдено 3 коллекций, где вы можете найти этот знак:

Найдено 0 участников заинтересованных в обмене:

Найдено 1 желающих заполучить знак:

Список продавцов: