דגל משטרת ישראל ודגל תחרות האירוויזיון 2019, הסיכה נענדה ע"י כוחות המשטרה שעמלו במעגלי אבטחת האירוע, סמל זה אינו תקני חל עוד שימוש בו.

Цена: 5 - 10 $

סיכת דגלוני משטרת ישראל ודגל אירווזיון 2019. סיכה זו הינה למזכרת בלבד.
רקע כחול כתב זהוב

YEHUDA GABAY Добавил

Найдено 6 коллекций, где вы можете найти этот знак:

Найдено 3 участников заинтересованных в обмене:

Найдено 0 желающих заполучить знак:

Список продавцов: