אגודת נכי המלחמה בנאצים

Цена: 10 - 15 $

סיכת אגודת נכי המלחמה בנאצים גירסה- 2.
סמל אגודת נכי המלחמה בנאצים ( א.נ.מ ), מכונים גם בשם אגודת הווטרנים ישראל, ארגון חיילים ופרטיזנים - נכי המלחמה בנאצים.
האתר שלהם - http://www.disabled-veterans.org.il/he/

ישראל אביסרה Добавил

Найдено 4 коллекций, где вы можете найти этот знак:

Найдено 0 участников заинтересованных в обмене:

Найдено 2 желающих заполучить знак:

Список продавцов: