Пользователи, которые заинтересованы в обмене // 1 участ.


פאצ משמר הגבול

Цена: 18 - 25 $

תג משמר הגבול
היה תפור על החזה החולצה בצד שמאל
ריקה ירוקה, כתוב משמר הגבול ובמרכז סמל המצודה של מג"ב.

יוסי זרוג Добавил