30 שנה לגדוד- 61 של חטיבת עציוני גדוד "מוריה"

Цена: 20 - 30 $

סיכה לציון- 30 שנה לגדוד- 61 "מוריה" של חטיבה- 6 "עציוני".

Guy Shapiro Добавил

Найдено 3 коллекций, где вы можете найти этот знак:

Найдено 0 участников заинтересованных в обмене:

Найдено 3 желающих заполучить знак:

Список продавцов: