חברים המעוניינים בסמל // 4 חברים

Guy Shapiro

צור קשר

סמלים חדשים 144

שינויים 1116

Alex Miznikov

צור קשר

סמלים חדשים 2208

שינויים 550


קשל"ט ( קצין שליטה )

מחיר מומלץ: 30 - 50 $

סיכת קשל"ט ( קצין שליטה ) גירסה- 1.

ישראל אביסרה העלה את הסמל