סמל פורום מטכ"ל / סגל הפיקוד הבכיר - דגם 1

מחיר מומלץ: 30 - 50 $

סמל פורום מטכ"ל - סגל הפיקוד הבכיר - דגם 1
הסמל בגירסה ראשונה משנות ה 50, מורכב מ-2 חלקים בגוונים שונים - חרב כסופה, זר מוזהב.

ישראל אביסרה העלה את הסמל

נמצאו 6 בעלי אוספים בהם ניתן למצוא את הסמל:

נמצאו 0 חברים שיש להם סמל להחלפה:

נמצאו 5 חברים המעוניינים בסמל:

רשימת מוכרים: