חברים שיש להם סמל להחלפה // 1 חברים


תעשיידע

מחיר מומלץ: 10 - 15 $

תעשייה למען חינוך למען תעשייה.
תעשיידע – תעשייה למען חינוך מתקדם הינה עמותה חינוכית מייסודה של התאחדות התעשיינים.

יוסי סולומין העלה את הסמל