Dauria Border Detachment, 95 years

מחיר מומלץ: 8 - 15 $

Юбилейный знак Служба в с. Даурия. 95 лет Даурский пограничный отряд.

Егор Ветер העלה את הסמל

נמצאו 0 בעלי אוספים בהם ניתן למצוא את הסמל:

נמצאו 0 חברים שיש להם סמל להחלפה:

נמצאו 0 חברים המעוניינים בסמל:

רשימת מוכרים: