חברי קהילה עם הסמל // 0 חברים


CZECH REPUBLIC 4th Rapid Deployment Brigade parachutist patch, camo version

מחיר מומלץ: 6 - 10 $

CZECH REPUBLIC 4th Rapid Deployment Brigade (Czech: 4. Brigáda Rychlého Nasazení) parachutist patch. Embroidered in black on camo cloth sewn on black felt background for field uniform.

Alex Miznikov העלה את הסמל