חברים המעוניינים בסמל // 2 חברים


גיוס עברי

מחיר מומלץ: 150 - 200 $

סיכת גיוס עברי של יהודים לצבא הבריטי טרום הקמת המדינה גירסא- 2. סיכה שקיבל מי שהתייצב לגיוס וקיבל פטור מהגיוס

ישראל אביסרה העלה את הסמל