חברים שיש להם סמל להחלפה // 1 חברים


אגף המודיעין

מחיר מומלץ: 10 - 15 $

סיכת סמל אגף מודיעין ישנה, לפני המיזוג עם אגף החקירות.
הסיכה כסופה מהדגם הראשון, בגרסה הראשונה.

יוסי זרוג העלה את הסמל