חברים שיש להם סמל להחלפה // 1 חברים


יחידת שלדג

מחיר מומלץ: 10 - 15 $

סיכת יחידת שלדג גירסה- 5.

נמרוד פלבסקי העלה את הסמל