חברים שיש להם סמל להחלפה // 0 חברים


Jewish Brigade Group Medic WW2 Lapel Badge

מחיר מומלץ: 250 - 500 $

Metal and enamel lapel badge used by Medics attached to the Jewish Brigade Group

Lawrence Scrivens העלה את הסמל