חברים שיש להם סמל להחלפה // 1 חברים


Iran Army Paratrooper battalion patch

מחיר מומלץ: 10 - 20 $

גדוד הצנחים היה היחידה הראשונה של צבא הקיסרי של איראן שהוקם בשנות ה-50 ועם תחילת הקמתו היה תחת פיקוד זרוע האווירי של הצבא
אחד הסמלים היחידים של צבא איראן מתקופת השאה שלא מופיע בו כתר המלוכה.
One of the rare patches without Shah's crown.

כמאל פנחסי העלה את הסמל