כנפי מקלען אווירי

מחיר מומלץ: 50 - 70 $

כנפי מקלען אוויר.
הכנפיים היו מיועדים לצוות מפציצי מבצר מעופף מטייסת- 69.
בסוף שנת- 1958 המטוסים הוצאו מהשימוש עקב אי הצורך בתפקידי מקלען אווירי, הכנפיים יצאו משימוש.

ישראל אביסרה העלה את הסמל

נמצאו 6 בעלי אוספים בהם ניתן למצוא את הסמל:

נמצאו 0 חברים שיש להם סמל להחלפה:

נמצאו 1 חברים המעוניינים בסמל:

רשימת מוכרים: