חברים המעוניינים בסמל // 1 חברים


פלס"ר- 401 ( פלוגת סיור- 401 )

מחיר מומלץ: 5 - 10 $

סיכת פלס"ר- 401 ( פלוגת סיור- 401 ) גירסה- 1.
פלס"רי שריון הן יחידות מובחרות שמהוות את פלוגות הסיור בחטיבות השריון השונות בצה"ל.
תפקידן היעודי הוא איסוף מודיעין קרבי מתוך שטח האויב, בזמן אמת ובצורה נסתרת, עבור חטיבת השריון והובלתם אל הלחימה.
יחידות אלו מבצעות גם משימות חי"ר, וסיור ( רגלי ורכוב ).

נמרוד פלבסקי העלה את הסמל