חברים שיש להם סמל להחלפה // 0 חברים


CISKEI Parachute Jump Instructor wings, Combat dress, 1st pattern

מחיר מומלץ: 5 - 10 $

Embroidered on nutria brown cloth base for combat uniform. Obsolete.

Alex Miznikov העלה את הסמל