Imperial Iranian Officers School shoulder patch

מחיר מומלץ: 8 - 15 $

המכללה לקצונה של הצבא הקיסרי של איראן של חיל היבשה מלפני המהפכה האיסלאמית

כמאל פנחסי העלה את הסמל

נמצאו 0 בעלי אוספים בהם ניתן למצוא את הסמל:

נמצאו 0 חברים שיש להם סמל להחלפה:

נמצאו 0 חברים המעוניינים בסמל:

רשימת מוכרים: