סמל כובע נוטר - משטרת פלסטינה (א"י) המנדטורית

מחיר מומלץ: 150 - 250 $

סמל כובע "גפיר" היה בשימוש כל יחידות הנוטרים השונות.
נוטרים - כח עזר (במדים שונים מהמשטרה המנדטורית) שגוייס כתגבור למשטרת פלסטינה (א"י) המנדטורית.
משטרת הישובים העבריים היו חלק ממערך יחידות הנוטרים וענדו את אותו הסמל.

Чаер Леонид העלה את הסמל

נמצאו 3 בעלי אוספים בהם ניתן למצוא את הסמל:

נמצאו 0 חברים שיש להם סמל להחלפה:

נמצאו 3 חברים המעוניינים בסמל:

רשימת מוכרים: