חברים שיש להם סמל להחלפה // 0 חברים


FRANCE Colonial Infantry Regiment of Morocco pocket badge

מחיר מומלץ: 30 - 50 $

French: Régiment d'infanterie coloniale du Maroc
in 1958 became Marine Infantry Tank Regiment (Régiment d'infanterie-chars de marine)

Guy Shapiro העלה את הסמל

מכירה 11- מעל 300סמלים במחירים נוחים לכל אספן