I.A.F. INIOHOS GREECE 2016

מחיר מומלץ: 16 - 20 $

INIOHOS 2016 תרגיל בינלאומי( אפריל) ביוון בהשתתפות כוחות קרקע ים ואויר מישראל ארה"ב ויוון

יוסי סולומין העלה את הסמל

נמצאו 2 בעלי אוספים בהם ניתן למצוא את הסמל:

נמצאו 1 חברים שיש להם סמל להחלפה:

נמצאו 1 חברים המעוניינים בסמל:

רשימת מוכרים: