חברים שיש להם סמל להחלפה // 0 חברים


סמל כובע שירות בתי הסוהר משטרת פלסטינה ( א"י )

מחיר מומלץ: 200 - 300 $

שמוליק ורדי העלה את הסמל