אות מבצע צוק איתן, אות מלחמת לבנון השניה, אות מלחמת לבנון הראשונה ואות מלחמת יום כיפור

Price: 20 - 25 $

אות מבצע צוק איתן- 2014, אות מלחמת לבנון השניה- 2006, אות מלחמת לבנון הראשונה- 1982 ואות מלחמת יום כיפור- 1973.

<a href="https://www.zeho.co.il/" target="_blank" style=""> <img src=&quot;https://allbadges.net/banner2.jpg" alt="" style=" max-width: 100%; margin: 0 auto; "> </a>