Пользователи, которые заинтересованы в обмене // 0 участ.


דרגות קצונה רקומות שב"ס - סגן גונדר.

Цена: 8 - 12 $

דרגות רקומות קצונה שב''ס סגן גונדר (סג''ד) שהיו בשימוש בתקופת מעבר לעלי תאנה. כיום דרגה זו מורכבת מ 2 עלי תאנה מתכתיים מוזהבים בדומה לדרגת סגן אלוף בחיל הים.

יוני תורגמן Добавил