בט"ר עציון ( בסיס טירונות עציון )

Цена: 15 - 30 $

סיכה של בט"ר עציון - בסיס הכשרת הטירונים הישן של חיל ההנדסה שהיה ממוקם בגוש עציון.

Lion Katzman Добавил

Найдено 12 коллекций, где вы можете найти этот знак:

Найдено 1 участников заинтересованных в обмене:

Найдено 2 желающих заполучить знак:

Список продавцов: