חיות הנגב- 1948

מחיר מומלץ: 50 - 100 $

יחידת חיות הנגב הייתה קבוצת לוחמים שגויסו בחודש דצמבר- 1947 ונשלחו לנגב כתגבורת לכוחות המצומצמים שהיו בו עד אותה שעה. היחידה הוקמה במטרה לשמור על קווי המים ועל הדרכים שבין היישובים. בניגוד לכוחות שהיו בו עד אותה שעה שפעלו כיחידות מרחביות שפעלו בגזרות היישובים השונים, יועדה יחידה זאת להיות ניידת בכל המרחב. היחידה פעלה כיחידת סיור וקומנדו תחת פיקודו של המ"פ שמחה שילוני. בשלב ראשון פעלה היחידה בשתי גזרות: מחלקת משמר הנגב בגזרה המזרחית ומחלקת בארי במערבית. עם הקמת גדוד- 9 שהיה לגדוד הפשיטה המשוריין של חטיבת הנגב, הפכה היחידה לפלוגת הסיור של הגדוד כאשר הגמל המשיך להיות הסמל שלה.

алекс העלה את הסמל

נמצאו 5 בעלי אוספים בהם ניתן למצוא את הסמל:

נמצאו 2 חברים שיש להם סמל להחלפה:

נמצאו 5 חברים המעוניינים בסמל: