Belgium Army Pathfinder badge

מחיר מומלץ: 30 - 40 $

  • קטגוריה סיכות
  • אופן ענידת סמל סמל חזה
  • לפיד, כנף אחת מאפייני ציור
  • כיתוב
  • צורת סמל כנף אחת
  • חומר פליז
  • גודל × מ"מ
  • יצרן
  • שנת יצור -
Guy Shapiro העלה את הסמל

נמצאו 2 בעלי אוספים בהם ניתן למצוא את הסמל:

נמצאו 1 חברים שיש להם סמל להחלפה:

נמצאו 0 חברים המעוניינים בסמל: