לקט סיכות – בית"ר

מחיר מומלץ: 250 - 0 $

תריסר סיכות של תנועת בית"ר, חלקן מצופות אמייל, רובן לרגל כנסים מטעם התנועה בישראל ובפולין. שנות ה-30 עד שנות ה-70 בקירוב.
• סיכה בצורת מגן מ"כנוס בית"ר, חיפה תרצ"ג".
• סיכה בצורת מגן עם הכיתוב "כנוס עולמי ב'" (קונגרס בית"ר בקרקוב בשנת 1935).
• סיכה בצורת מגן מ"כנוס בית"ר, פסח צ"ה".
• סיכה בצורת מגן עם סמל ביתר. מעליו הסמל חומת עיר, מצדדיו שלשלת ועלה זית ובתחתית הכיתוב "כ"ה". ייתכן כי סיכה זו היא מתקופת מלחמת השחרור.
• שלוש סיכות עם סמל ה"ביתריאדה"- מנורה וגלובוס.
• סיכת ה"ביתריאדה" משנת 1973, לציון 50 שנה להקמת בית"ר.
• שלוש סיכות מה"כינוס העולמי לבית"ר" בשנים 1954-1966.
• סיכה לציון 50 שנה להקמת בית"ר בארץ ישראל ועשור לשחרור ירושלים.
גודל ומצב משתנים.
מקור: אוסף מורטון לוונטל, ניו-יורק.

https://il.bidspirit.com/ui/lotPage/source/catalog/auction/5395/lot/116183/undefinedCollection-of-Pins-Betar-12-pins?lang=en

נמצאו 1 בעלי אוספים בהם ניתן למצוא את הסמל:

נמצאו 1 חברים שיש להם סמל להחלפה:

נמצאו 0 חברים המעוניינים בסמל: