F-16 דרג א רמון

מחיר מומלץ: 10 - 12 $

דרג א משמעותו תחזוקה ברמת טייסת הטיסה ולא ברמת דרג ב שהיא טייסת התחזוקה

יוסי סולומין העלה את הסמל

נמצאו 1 בעלי אוספים בהם ניתן למצוא את הסמל:

נמצאו 0 חברים שיש להם סמל להחלפה:

נמצאו 0 חברים המעוניינים בסמל: