משטרת התנועה ארצית, 2017

מחיר מומלץ: 5 - 10 $

סיכה ייחודית למתנ"א (משטרת תנועה ארצית). הוכנסה לשימוש מ 31 לינואר 2018.

Guy Shapiro העלה את הסמל

נמצאו 5 בעלי אוספים בהם ניתן למצוא את הסמל:

נמצאו 2 חברים שיש להם סמל להחלפה:

נמצאו 4 חברים המעוניינים בסמל: