1ST SPECIAL FORCES TEAM PATCH, ODA 1321

מחיר מומלץ: 3 - 5 $

Евгений Гаркунов העלה את הסמל

נמצאו 1 בעלי אוספים בהם ניתן למצוא את הסמל:

נמצאו 0 חברים שיש להם סמל להחלפה:

נמצאו 1 חברים המעוניינים בסמל: