סיכץ מיזם מיל"ה (מובילים יחד למען הנוער)

Price: 5 - 10 $

הסיכה מוענקת לשוטרים שמובילים או הובילו פרוייקט מיל"ה (מובילים יחד למען נוער) באזור אחריות התחנה בה הם משרתים.

Found 6 Members with collections where you can find the Badge:

Found 4 Members who wish to trade this badge:

Found 3 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: