שדרוג מיג 29 עבור חיל האויר של רומניה

Price: 10 - 13 $

שיתוף פעולה עם דימלר קריזלר אירוספייס ואירוסטאר הרומנית

Found 1 Members with collections where you can find the Badge:

Found 0 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist: