פרוטוטיפ דרגת אלוף - מפקד חיל האוויר.

Price: 35 - 40 $

דרגת שדה אלוף רקום לא אושר. הופק רק אחד

Found 1 Members with collections where you can find the Badge:

Found 0 Members who wish to trade this badge:

Found 0 Members who have the badge in their wishlist: