גדוד הבוקעים

Price: 30 - 35 $

סיכת גדוד הבוקעים גירסא- 3.
הטנק בצבע כהה

Zeev Drach Added By

Found 2 Members with collections where you can find the Badge:

Found 0 Members who wish to trade this badge:

Found 2 Members who have the badge in their wishlist: