מדריך לוחמה בטרור (לוט"ר)

Price: 12 - 15 $

סיכת סמל מדריך לוחמה בטרור משמר הגבול גרסה שלישית
גרסה עם הכיתוב מדריך לוט"ר ע"ג הסרט בתחתית הסמל.

YEHUDA GABAY Added By

Found 4 Members with collections where you can find the Badge:

Found 1 Members who wish to trade this badge:

Found 3 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: