סמל מערך ההתגוננות

Price: 10 - 15 $

סמל מערך ההתגוננות הישן בחיל האוויר, היום הוחלף בסמל ענף רציפות תפקודית

Guy Shapiro Added By

Found 1 Members with collections where you can find the Badge:

Found 0 Members who wish to trade this badge:

Found 2 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: