מדריך לוחמה בטרור (לוט"ר)

Price: 10 - 15 $

סיכת סמל מדריך לוחמה בטרור משמר הגבול גרסה שניה.
גרסה עם הכיתוב מדריך לוט"ר ע"ג הסרט בתחתית הסמל.

Found 5 Members with collections where you can find the Badge:

Found 0 Members who wish to trade this badge:

Found 6 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: