שירות רפואי 1948

Price: 30 - 50 $

סיכת סיכת סמל "שירות רפואי" שמו הראשון של חיל הרפואה בעת הקמת צה"ל 1948.

Found 4 Members with collections where you can find the Badge:

Found 2 Members who wish to trade this badge:

Found 4 Members who have the badge in their wishlist: