יחידת הנדסה בחיל שריון

Price: 10 - 20 $

יחידת טנקים שגררו נוכרים (אמצעים לפינוי שדות מוקשים) וצוותו ליחידות הנדסה.

Lion Katzman Added By

Found 3 Members with collections where you can find the Badge:

Found 0 Members who wish to trade this badge:

Found 5 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: