גדוד- 19

Price: 35 - 50 $

סיכת גדוד- 19.
גדוד הפשיטה הממוכן במלחמת העצמאות.

Guy Shapiro Added By

Found 7 Members with collections where you can find the Badge:

Found 1 Members who wish to trade this badge:

Found 3 Members who have the badge in their wishlist: